Restauratie

In 1986 heeft het gebouw een grote restauratie ondergaan. Toen is de hele voorgevel naar beneden gehaald om de muurankers erachter te kunnen vervangen, is het stucwerk met de mooie ornamenten in de voorhal hersteld en zijn vele andere onderdelen gedaan. Nu is het tijd voor weer een grote onderhoudsklus.
Het platte dak, dat zijn huidige constructie kreeg in de jaren 60 van de vorige eeuw vertoont de nodige mankementen. Het lekt en zakt weg. De achtergevel buigt door omdat er geen fundering onder is aangebracht. En de dijk, die in 1723 gebruikt is om de gevel op neer te zetten in door de veranderende waterstand niet meer zo stabiel. De beelden bovenop de voorgevel missen inmiddels diverse delen, zoals een arm of een speer. Restauratie is hard nodig.
Diverse houten balken zijn aangetast door houtrot, houtworm en kevers. Marmeren vloeren en andere natuursteenelementen vertonen de tand des tijds. Een van de kelders is veranderd in een zwembad, wat aan alle kanten slecht is voor het pand en het archief dat nu in deze kelder staat. Het schilderwerk binnen en buiten mag weer eens gebeuren. En last but zeker niet least verdient het mooie Knipscheer orgel een grote onderhoudsbeurt.

Verder is het monumentale pand karakteristiek onder meer door zijn voor- en achtergevel. Deze mooie gevels zorgen er wel voor dat een nieuwe toegang voor minder validen lastig te realiseren is. De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente had inmiddels besloten dat het gewoon noodzakelijk was om zoiets te realiseren, ongeacht eventuele bezwaren van monumentenzijde. Gelukkig kon ze echter in de loop van 2013 het buurpand aankopen in samenwerking met de Stichting Stadsherstel. Stadsherstel restaureert panden langs de Schoolsteeg. Dit zijn monumenten met een dakconstructie uit de 16e eeuw. Het pand naast het Foreestenhuis is echter geen monument en gaat ingericht worden als voorportaal met invalidenlift en minder validen toilet. En dan komt een doorgang naar het Foreestenhuis binnendoor naar de voorhof.

Op 28 april 2014 is de overeenkomst van aanneming met Hoorn 80 getekend en in mei 2015 is de bouw opgeleverd. Nu moet het orgel het noodzakelijke onderhoud nog krijgen.

De totale kosten inclusief de aankoop van het buurpand bedroegen ongeveer € 630.000.