Doel en Middelen

De Stichting tot behoud van het Foreestenhuis is een onafhankelijke stichting met als doel te werken aan een monumentaal gebouw, dat de komende jaren zinvol gebruikt kan worden en geen last meer heeft van noodzakelijk te verrichten onderhoud. Dat zinvolle gebruik heeft 2 facetten. Ten eerste een goede toegankelijkheid voor minder validen en ten tweede een goede ruimte voor culturele voorstellingen, zoals concerten, kleine toneelvoorstellingen, burgerlijke huwelijken etc. De kerkelijke functie zal voor een levendige gemeente in stand blijven. De restauratie was hard noodzakelijk voor het platte dak, maar ook voor de verzakte achtergevel en voor de verweerde zandstenen gevels. Ook de beelden boven de voorgevel waren niet compleet meer. Om de toegang voor rolstoelen etc. te realiseren, hebben we het pand naast ons kunnen kopen. Dit woonhuisje is volledig omgebouwd tot een monumentale ingang met toiletten, garderobe etc. De stichting heeft deze werkzaamheden inmiddels kunnen realiseren. De restauratie en de verbouwing zijn binnen de begroting gerealiseerd De financiën om dit te realiseren bestaan uit door de kerkelijke gemeente gespaarde bedragen, een lening van het Nationaal Restauratiefonds, subsidies van diverse fondsen en bijdragen van particulieren. Samen hebben ze meer dan € 600.000 opgebracht. Er rest een lening van €300.000, welke in 30 jaar terug betaald moet worden en over een paar jaar zal weer het onderhoud in de vorm van schilderen, dak, verwarming en dergelijke gedaan moeten worden. De Stichting stelt zich als doel om de middelen voor het onderhoud en voor de aflossing van de lening bij elkaar te krijgen en het gebruik van het gebouw door groepen van buiten de kerk te bevorderen. De Stichting heeft de status van een culturele ANBI-stichting, hetgeen betekent dat giften aan de stichting een verhoogde aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting opleveren. De stichting staat los van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.