Stichting Behoud van het Foreestenhuis

De stichting is opgericht op 8 augustus 2013. Ze is ingeschreven bij de KvK onder nummer 853078816. Ze is fiscaal erkend als culturele ANBI.

Het bestuur wordt gevormd door:
C.W. Luursema, voorzitter.
I. Jitta, penningmeester
H. Visser secretaris
H. Bakels
G. Hartog
Secretariaat: H. Visser, Wilgenrak 18, 1655 KT Sijbekarspel. tel.:0229 591777

Beleidsplan van de Stichting Behoud van het Foreestenhuis te Hoorn

Overwegende: Het Foreestenhuis, Grote Oost 43 te Hoorn, is een erkend Rijksmonument. In 1723 is de huidige vorm ontstaan in opdracht van Nanning van Foreest. Sinds 1805 is het gebouw in gebruik als kerk. Deze functie vervult het nog steeds. De laatste jaren vinden culturele instellingen meer hun weg naar het gebouw. De muziekfestivals maken gebruik van het gebouw, ook kleinschalige toneelvoorstellingen worden in het Foreestenhuis gesitueerd. De kerkzaal is door zijn inrichting multifunctioneel en de akoestiek is goed. De bijruimtes zijn redelijk toegankelijk voor verdere invulling.
Het monumentale pand heeft zo nu en dan een uitgebreide restauratie nodig en steeds het nodige onderhoud.

1. Doelstelling van de Stichting en het actuele beleid:
De Stichting stelt zich ten doel om het gebouw in een goede conditie te houden en geschikt te maken voor het gebruik door diverse culturele activiteiten. Het accent ligt hierbij op een brede culturele functie . Verder heeft de stichting als doel om de banden met culturele instellingen te versterken opdat ze meer gebruik gaan maken van dit mooie gebouw.

2. Werkzaamheden van de Stichting:
Om bovengenoemd doel te bereiken werft de Stichting actief sponsors en donateurs en helpt mee om culturele activiteiten te faciliteren om de kosten van de restauratie en de verbouwing te kunnen dekken. Een architect stelt een onderhoudsplan op, op basis waarvan bij het Rijk onderhoudssubsidie wordt aangevraagd. Er wordt gewerkt aan een verduurzaming van het pand.

3. De wijze waarop de Stichting fondsen werft: Sponsoren en donateurs worden actief benaderd.
De kerkruimte wordt verhuurd aan verenigingen en muziekgezelschappen. Voorbeelden daarvan zijn: Festival Hoorn Oude Muziek Nu, Kamermuziekfestival Hoorn, Festival Op Roet, rondreizend zomerfestival De Karavaan, Kunstkring Inter Nos, repeteerruimte en concertzaal voor kleinkoor Camerata Liocorno, kerstconcert Aukje Broers. Presentaties van de Muziekschool Gerard Boedijn en de Vrije school Parcival. Een kerkgenootschap maakt er geregeld gebruik van voor kerkdiensten en openbare thema- en filmavonden en bijeenkomsten voor de achterliggende Bijbelse Tuin. Er kunnen burgerlijke huwelijken gesloten voor de Gemeente Hoorn. Tijdens Open Monumentendagen wordt het gebouw voor het publiek open gesteld en wordt het monumentale orgel (Rijksmonument) bespeeld. In de zomermaanden worden er orgelconcerten gegeven.

De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt:
De penningmeester maakt jaarlijks- en ook tussentijds- financiële overzichten, die worden besproken door het bestuur. De jaarcijfers worden gepubliceerd en ook ter kennisneming gestuurd aan het bestuur van de eigenaar van het pand. De reserves zijn ondergebracht bij een of meer van de gevestigde Nederlandse banken en worden besteedt aan het doel van de Stichting
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting tot behoud van het Foreestenhuis te Hoorn.
C.W. Luursema, H. Visser, Voorzitter, secretaris

klik hier voor de statuten van stichting behoud het foreestenhuis.

Jaarstukken 2013-2015

klik hier voor de jaar stukken van Stichting behoud het foreestenhuis