Behoud het Foreestenhuis

De Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis is opgericht als steunstichting voor het bouwkundig beheer van dit unieke historische gebouw. Het Foreestenhuis is gelegen aan de Grote Oost 43, vlakbij het centrale stadsplein de Rode Steen. De Stichting stelt zich ten doel het gebouw in een goede staat van onderhoud te houden en geschikt te maken, c.q. te houden voor het gebruik als zaal voor lezingen, concerten en dergelijke.

Inmiddels hebben we een restauratie van het gebouw kunnen laten uitvoeren, een ingang kunnen maken voor minder validen en het orgel na 70 jaar weer een grote restauratie laten ondergaan. De Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis heeft een culturele ANBI-beschikking gekregen. U kunt uw giften aan de Stichting dus tot 125% aftrekken van de belasting. Het bankrekeningnummer is: NL 32 INGB 0008 8667 96. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw giften.